Kerkenraad

Tijdens het jaar 2021 is een traject doorlopen om als gemeente van een stuurgroep tot een nieuwe structuur over te gaan. De verantwoordelijkheid in onze kerk werd gedragen door het Dagelijks Bestuur met ondersteuning van de Overgangsraad.

Sinds het begin van 2022 is het Dagelijks Bestuur opgeheven en is ons oudstenteam verantwoordelijk. De oudsten worden bijgestaan door de kerkenraad.

Voor vragen kun je terecht bij in**@ek*.be">Willy