Geschiedenis

De wortels van de evangelische christenen liggen in de Reformatie in de 16e eeuw. Vlaanderen was toen een centrum van het beginnende Protestantisme. In die tijd werd de bijbel teruggegeven aan het volk. Pas bij het tweede Vaticaans Concilie in 1962 werd de bijbel ook voor Rooms katholieken toegankelijk.

De bijbel heeft ook een duidelijk Vlaamse geschiedenis. De eerste bijbels werden n.l. in Antwerpen gedrukt. Heel wat Vlaamse christenen in die 16e eeuw waren bereid om, voor het lezen van de bijbel, een zware prijs te betalen: de brandstapel. Hun drijfveer was een diep verlangen naar de inhoud van de bijbel. Sinds die tijd is de bijbel altijd in Protestantse, en later ook Evangelische kerken, aanwezig geweest.

In Hoogstraten zijn we 20 jaar geleden begonnen met zondagsvieringen. Sinds die tijd komen we iedere zondag samen in de Karel Boomstraat 44 achter het gebouw van de Muziekacademie. We werkten vanuit de B.E.Z. (Belgische Evangelische Zending).  Deze organisatie veranderde haar naam in ‘Via Nova’

We zijn aangesloten bij de Evangelische Alliantie Vlaanderen. Waarin zowat alle evangelische gemeenten vertegenwoordigd zijn.
Sinds een aantal jaren zijn we bij de overheid vertegenwoordigd in wat ARPEE genoemd wordt, de organisatie die ook het protestant-evangelisch godsdienstonderwijs ‘PEGO’, behartigt.

Sinds september 2017 zijn we lid van de VEG, Vrije Evangelische Gemeenten. Met het kinderwerk (zoals de zondagsschool) zijn we aangesloten bij het EJV.