Geloofspunten

De kerk
De kerk waar wij ons voor inzetten is een kerk die als harmonieuze gemeenschap samen werkt en waarin we elkaar werkelijk vooruit helpen, bemoedigen, aanmoedigen en ondersteunen. Het is een plek waar we ons thuis voelen, waar liefde is en ieder zich veilig voelt, waar iedereen zich aanvaard weet en de ruimte krijgt om te groeien in geloof. Een kerk die ook anderen van harte de rijkdom van een intieme relatie met God gunt en daarom getuigt van wat zij weet en gelooft.

De Bijbel
De Bijbel is voor evangelische christenen een belangrijk boek, de leidraad van ons leven.

Het is het boek waarin:

  • God zich bekend maakt als onze schepper.
  • We ontdekken dat het leven een doel en zin heeft, als we hem de juiste plaats geven.
  • We zien dat God bij ons betrokken wil zijn en dat ons leven door Jezus Christus vernieuwd kan worden, zelfs als we vast gelopen zijn of geen groot verhaal meer zien.