Stuurgroep

De verantwoordelijkheid in onze kerk wordt gedragen door drie oudsten Wim, Sam en Willy. Samen vormen we de stuurgroep van volgende acht personen:

sam chris willymarina
carine
annemiewim