Stuurgroep

Momenteel is onze gemeente een overgangstraject begonnen. De verantwoordelijkheid in onze kerk wordt gedragen door het Dagelijks Bestuur met ondersteuning van de Overgangsraad. 

Tijdens het jaar 2021 zullen we het traject verder doorlopen om als gemeente tot een nieuwe structuur te komen. We houden jullie op de hoogte!

Voor vragen kun je terecht bij Willy